Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n toimintakertomus 2012

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Ilppo Aaltonen (varajäsen Yrjö Hannula), varapuheenjohtajana Anne Kähkönen (varajäsen Pentti Kaunisto). Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Ilkka Joenpalo (Anita Joenpalo), Eira Merilä (Juha Alhainen), Markku Saviniemi (Kimmo Leino) ja Anna-Maija Suolahti (Ari Vähä-Pietilä) Forssasta, Laura From (Tuija Pihlajamäki) Humppilasta, Ensio Hakamäki (Pentti Rönn)  ja Stiina-Liisa Pirkkamaa (Pauli Marttila) Jokioisista, Petri Siviranta (Kalle Alhoranta) Somerolta, Eero Nikula (Kati Ryhtä), Leila Rauhaniemi (Mari Rauhaniemi) ja Matti Setälä (Pekka Sipilä) Tammelasta, Erkki Lamberg (Valo Saikku) Urjalasta ja Maurtis Hietamäki (Matti Äijälä) Ypäjältä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, 24.5. ja 15.11. 2012. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Timo K. Nukari ja rahastonhoitajana Asta Suominen.

Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Ilppo Aaltonen ja jäseninä Anne Kähkönen, Markku Saviniemi, Stiina-Liisa Pirkkamaa, Asta Suominen ja Timo K. Nukari, joka toimi työvaliokunnan sihteerinä. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa.

Toimintatarkastajina toimivat Seppo Jokinen ja Jorma Harjunen, ja varalla olivat Kirsti Blixt ja Pentti Jolanki. Kokoelmien tarkastajina toimivat yhdistyksen puolesta Oili Jaatinen (varalla Jorma Harjunen) ja Forssan kaupungin edustajana Veikko Haavisto.

Yhdistyksen vanhojen sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 25.5.2012 Tekstiilimuseo Tyykissä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilppo Aaltonen, sihteerinä Timo K. Nukari ja pöytäkirjan tarkastajina ja ääntenlaskijoina Matti Lindstedt ja Eero Nikula. Paikalla oli 15 yhdistyksen jäsentä ja Vorssammuseo 3.0 -hankkeen vetäjät, projektipäällikkö Sanna Kattelus ja projektisihteeri Kristiina Huttunen, jotka kertoivat ennen kokousta museohankkeen etenemisestä. Kokouksessa päätettiin sääntöjen muuttamisesta niin, että tulevan toimintavuoden suunnitelmat ja valinnat tehdään syksyn vuosikokouksessa ja päättyneen toimintavuoden toiminta- ja tilikertomus hyväksytään kevätkokouksessa. Jäsenmaksu päätettiin nostaa 15 euroon. Jäseniä emoyhdistyksellä oli vuoden lopussa 49 ja alaosastolla 12.

Uusien sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Forssan museossa 15.11.2012. Paikalla oli 24 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa tehtiin sääntöjen mukaiset hallituksen henkilövalinnat ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013. Yhdistyksen 90-vuotisjuhlat päätettiin järjestää Lounais-Hämeen Pirtissä 22.9.2013. Kokouksen puheenjohtajan toimi Ilppo Aaltonen, sihteerinä Timo K. Nukari ja pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina Anne Kähkönen ja Pentti Kaunisto.

Toiminta

Elokuussa ilmestyi yhdistyksen 81. vuosikirja. Vuosikirjan toimitti työvaliokunta. Vuosikirjassa oli sivuja 168. Vuosikirjan sisältö: Jouko Aaltonen: Kohti yhteisöllisiä aiheita. Esko Aaltonen ja Kansatieteellinen filmi. Kristiina Huttunen: Axel Wilhelm Wahrenin mitalit palasivat Forssaan. Elina Virtanen: Pauketta ja pusuja. Forssan tehtaalaisnaisen arkielämää 1900 -1930-luvuilla muistelma-aineiston valossa. Pentti Kaunisto: Forssan ensimmäinen kansakoulu. Marketta Havola: Hämäläis-Osakunta kotiseuturetkellä Tammelassa vuonna 1928. Ilppo Aaltonen: Tehtaankoulu 150 vuotta. Timo Alanen: Someron Långsjön maatalouskoulujen toiminta. Lisäksi vuosikirjassa julkaistiin yhdistyksen ja muiden lounaishämäläisten kotiseutu- ja museoyhdistysten ja seurojen vuosikertomukset.

Lounais-Hämeen Joulu ilmestyi 84-sivuisena 66. kerran toimittajana Ilppo Aaltonen. Joululehteä myytiin kaikkiaan 1 149 kpl, ja se oli myynnissä jokaisessa Lounais-Hämeen kunnassa. Ensimmäisen kerran seudun koulut eivät ottaneet lehtiä myyntiin, näin lehteä myytiin 232 kpl vähemmän kuin vuonna 2011. Kirjoittajat olivat: Ilppo Aaltonen, Olla-Riikka Aarikka, Risto Ahti, Susanna Drockila, Immi Halsti, Jorma Harjunen, Marketta Havola, Maurits Hietamäki, Kristiina Huttunen, Aimo Jaakkola, Ilkka Joenpalo, Leila Jokinen, Seppo Jokinen, Sinikka Kaukinen, Matti Klasi, Ville Koivisto, Aulis Maidell, Eero Nikula, Stiina-Liisa Pirkkamaa, Lauri Pohjakallio, Vesa Rasta, Markku Saviniemi, Timo Sutinen, Esko Tonteri, Väinö Valtonen ja Maria Vanha-Similä. Kansikuva ja piirrokset teki taiteilija Yrjö Hannula. Tonttujen joulu -sarjakuvan tekivät kolmannen kerran Jere ja Jose Mattila.

Jouluksi yhdistys julkaisi näköispainoksen Forssa-kuvateoksesta vuodelta 1950, jonka oli toimittanut Forssan-kerho. Kirjassa on 155 mustavalkoista valokuvaa Forssasta, Tammelasta ja Jokioisilta. Kirjan toimitti Ilppo Aaltonen ja kannen ulkoasun suunnitteli Tuula Koivula. Kirjaa myytiin joulumarkkinoilla 20 euron hintaan runsaat 300 kpl. Kirjan tuotosta suurin osa tuloutuu  vuonna 2013.

Yhdistys on järjestänyt yhdessä Forssan museon kanssa Pelasta reki -kampanjan, jolla hankitaan varoja Forssan museossa olevan Wiksbergin kartanon 1700-luvulta peräisin olevan kaksipaikkaisen reen kunnostamiseksi. Yhdistys on kaupannut viiden euron Pelasta reki -avaimenperiä ja rintanappeja, yrityksille on myyty kunniakirjoja. Kampanja jatkuu vuonna 2013.

Forssa eläväksi ja kauniiksi -yhdistys on toiminut yhdistyksen alaosastona. Alaosasto järjesti Forssa-viikon toukokuun puolessa välissä, Kehräämön joulutorin marraskuun lopussa ensimmäisenä adventtina ja Forssan kauneimmat jouluvalot -kilpailun. Yhdistys on tehnyt oman toimintakertomuksen.

Edustukset ja jäsenyydet

Yhdistys on Hämeen Heimoliiton, Suomen Kotiseutuliiton, Suomen Museoliiton ja LounaPlussa ry:n jäsen. Ilppo Aaltonen, Timo K. Nukari ja Markku Saviniemi olivat yhdistyksen edustajina Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön hallituksessa. Ilppo Aaltonen on toiminut Vorssammuseo 3.0:n ohjausryhmän puheenjohtajana.

Yhdistys hallinnoi Axel Wilhelm Wahrenin muistorahastoa. Rahasto hoitaa Wahrenin patsasta Kehräämöllä ja hautaa Tammelan hautausmaalla.

Avustukset ja lahjoitukset

Avustuksia ja lahjoituksia ei toimintavuonna otettu vastaan.

Ilppo Aaltonen
puheenjohtaja