Toimintakertomus 2014

Vuosi 2014 oli Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen 91. toimintavuosi.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Ilppo Aaltonen (varajäsen Yrjö Hannula), varapuheenjohtajana Anne Kähkönen (varajäsen Pentti Kaunisto). Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Ilkka Joenpalo (Anita Joenpalo), Eira Merilä (Juha Alhainen), Markku Saviniemi (Kimmo Leino) ja Anna-Maija Suolahti (Ari Vähä-Pietilä) Forssasta, Laura From (Tuija Pihlajamäki) Humppilasta, Ensio Hakamäki (Pentti Rönn) ja Stiina-Liisa Pirkkamaa (Pauli Marttila) Jokioisista, Petri Siviranta (Olli Nuotio) Somerolta, Eero Nikula (Kati Ryhtä), Leila Rauhaniemi (Mari Rauhaniemi) ja Matti Setälä (Pekka Sipilä) Tammelasta, Erkki Lamberg (Valo Saikku) Urjalasta ja Maurits Hietamäki (Matti Äijälä) Ypäjältä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa 22.5. ja 25.11.2014. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Timo K. Nukari ja rahaston hoitajana Asta Suominen.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ilppo Aaltonen ja jäseninä Anne Kähkönen, Markku Saviniemi, Stiina-Liisa Pirkkamaa, Asta Suominen ja Timo K. Nukari, joka toimi myös työvaliokunnan sihteerinä. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa.

Toiminnantarkastajina toimivat Seppo Jokinen ja Jorma Harjunen, varalla olivat Kirsti Blixt ja Pentti Jolanki. Yhdistyksen puolesta kokoelmien tarkastajana oli Outi Silfvenius ja kaupungin nimeämänä Mikko Suomi. Tarkastus pidettiin 26.5.2014, ja paikalla oli myös museonjohtaja Kati Kivimäki.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Forssan museossa 22.5.2014. Paikalla oli 17 jäsentä. Ennen kokousta yhdistys muisti Forssan Kalliomäki-aiheisella valokuvalla 80 vuotta täyttänyttä kunniajäsentään, kotiseutuneuvos Pentti Kaunistoa. Vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokouksen jälkeen katsottiin Forssa-elokuvia. Yhdistyksen syyskokous pidettiin Forssan museossa 25.11.2014. Ennen kokousta vietettiin hiljainen hetki edesmenneen hallituksen jäsenen Leila Rauhaniemen muistolle. Paikalla oli 15 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus katsella Forssa-aiheisia elokuvia.

Toiminta

Torppari, suutari, apteekkari, pyykkäri - Esko Aaltosen valokuvia -kirjasta oli Henna Aaltosen ripustama näyttely Forssan museossa 24.6. - 27.7.2014. Avajaistilaisuus oli 24.6.2014, ja paikalla oli reilut 20 kutsuvierasta. Yhdistys osallistui kirjalla kahteen valtakunnalliseen kirjakilpailuun vuoden aikana. Iittalan valtakunnallisilla taidekirjapäivillä 7.6.2014 kirja sai kunniamaininnan sijoittuen toiseksi 20 kirjan kilpailussa. Suomen kotiseutuliiton kotiseutukirjakilpailussa Torppari, suutari, apteekkari, pyykkäri -kirja sijoittui viiden kirjan loppukilpailuun.

Yhdistys osallistui Hämeenlinnan Valtakunnallisten kotiseutupäivien 6.-8.8.2014 järjestelyihin ehdottamalla kotiseuturetkeä Saaren kansanpuistoon ja Lounais-Hämeen Pirtille, ja järjestämällä Arja Suran oppaaksi.

Yhdistyksen 83. vuosikirja ilmestyi elokuussa 2014. Kirjan toimittivat Ilppo Aaltonen ja Asta Suominen. Kirjassa on 132 sivua. Kirjassa muisteltiin erityisesti Forssan perustajaa Axel Wilhelm Wahrenia, jonka syntymästä oli 10.12.2014 kulunut 200 vuotta. Kirjoittajat olivat: Pentti Kaunisto: Axel Wilhelm Wahren - se merkillinen mies, joka on luonut Forssan yhtiön ja yhdyskunnan, oli Ruotsista muuttanut maahamme; Immi Halsti: Otteita A. W. Wahrenin tyttären Sidonia Stålströmin alkuaan ruotsinkielisestä muistikirjasta vuodelta 1887; Pertti Munck: Roolina Axel Wilhelm Wahren; Lauri Pohjakallio: Junia odotellessa. Normaalilevyisen rautatien hankkeita Forssassa; Marketta Havola: Talonpoikaiskulttuurisäätiön ja Kaapo Wirtasen yhteistyö hämäläisen kansanelämän tallentamiseksi; Mikko Kauko: Ilmoitusasioita kirkkokansalle Urjalan seurakunnassa 1800-luvun puolessa välissä; Maarit Heinonen: Museopuutarha antaa kasvien kertoa paikkakunnan historiaa. Vuosikirjassa julkaistiin edelleen yhdistyksen ja muiden lounaishämäläisten kotiseutu- ja museoyhdistysten toimintakertomukset.

Lounais-Hämeen Joulu ilmestyi 92-sivuisena 68. kerran päätoimittajana Ilppo Aaltonen. Lehti oli myynnissä kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa, ja sitä myytiin 1 146 kpl, 160 kpl vähemmän kuin vuonna 2013. Vain kolme koulua otti lehden myyntiin: Heikan koulu, Keskuskoulu ja Tölön koulu. Kirjoittajia oli ennätysmäärä 30 henkilöä: Ilppo Aaltonen, Jouko Aaltonen, Susanna Drockila, Jorma Harjunen, Marketta Havola, Maurits Hietamäki, Ilkka Joenpalo, Seppo Jokinen, Laura Jänesniemi, Sinikka Kaukinen, Pentti Kaunisto, Aino Kauranen, Sinikka Koivuniemi, Elina Kylämarkula, Hannu Lahtonen, Tuula Leppänen, Kai Linnilä, Heikki Luoma, Bertel Gripenberg, Pertti Munck, Aukusti Nikula, Timo K. Nukari, Stiina-Liisa Pirkkamaa, Lauri Pohjakallio, Raili Saarenmaa, Pekka Salomaa, Markku Saviniemi ja Eila Tikkanen. Kansikuvasta ja piirroksista vastasi Yrjö Hannula. Lehdessä oli vuosikymmenten tauon jälkeen lautapeli, Lounais-Häme -lautapeli, jonka olivat laatineet Ilppo Aaltonen ja Yrjö Hannula.

Työvaliokunta kiitti hallituksesta eroa pyytänyttä Eero Nikulaa mittavasta 56 vuoden hallitusurasta Köökin Kamarissa järjestetyssä jouluruokailussa 12.12.2014. Nikulaa muistettiin taiteilija Yrjö Hannulan Haipon torpan maalauksella.

Forssa eläväksi ja kauniiksi -yhdistys on toiminut edelleen yhdistyksen alaosastona, ja se järjesti vuonna 2014 Tyykiblues-musiikkitapahtuman elokuun alussa, Forssa-viikon ja Forssa-päivän elo-syyskuun vaihteessa ja Kehräämön kaksipäiväisen joulutorin marraskuun lopussa ensimmäisenä adventtina. Yhdistys on laatinut oman toimintakertomuksen, ja sen tilinpäätös sisältyy emoyhdistyksen tilinpäätökseen.

Edustukset ja jäsenyydet

Yhdistys on Hämeen Heimoliiton, Suomen Kotiseutuliiton, Suomen Museoliiton ja LounaPlussa ry:n jäsen. Ilppo Aaltonen, Anne Kähkönen, Timo K. Nukari ja Markku Saviniemi ovat yhdistyksen edustajina Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön hallituksessa, Ilppo Aaltonen toimi myös säätiön työvaliokunnassa. Timo K. Nukari oli yhdistyksen edustajana Hämeen Heimoliiton hallituksessa. Ilppo Aaltonen oli yhdistyksen edustajana Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Hämeenlinnassa 8.8.2014.

Yhdistys hallinnoi Axel Wilhelm Wahrenin muistorahastoa. Rahasto hoitaa Wahrenin patsasta Forssan Kehräämöllä ja hautamuistomerkkiä Tammelan hautausmaalla.

 

Ilppo Aaltonen

puheenjohtaja