Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:n toimintakertomus 2015

Vuosi oli Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen 92. toimintavuosi.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Ilppo Aaltonen (varajäsen Yrjö Hannula), varapuheenjohtajana Anne Kähkönen (varajäsen Pentti Kaunisto). Hallitukseen ovat kuulunet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Ilkka Joenpalo (Anita Joenpalo), Eira Merilä (Juha Alhainen), Markku Saviniemi (Kimmo Leino) ja Anna-Maija Suolahti (Ari Vähä-Pietilä) Forssasta, Laura From (Tuija Pihlajamäki) Humppilasta, Ensio Hakamäki (Pentti Rönn) ja Stiina-Liisa Pirkkamaa (Pauli Marttila) Jokioisista, Petri Siviranta (Olli Nuotio) Somerolta, Lotta Saarenmaa (Kati Ryhtä), Mari Rauhaniemi (Reetta Rauhaniemi) ja Matti Setälä (Pekka Sipilä) Tammelasta, Erkki Lamberg (Valo Saikku) Urjalasta ja Maurits Hietamäki (Matti Äijälä) Ypäjältä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa 21.5. ja 19.11.2015. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Timo K. Nukari ja rahastonhoitaja Asta Louhelo.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ilppo Aaltonen ja jäseninä Anne Kähkönen, Asta Louhelo, Timo K. Nukari, Lotta Saarenmaa, Markku Saviniemi, Stiina-Liisa Pirkkamaa ja Maritta Yläranta. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa. Lokakuussa työvaliokunta piti suunnittelukokouksen Portaan Nahkurinverstaassa, tutustuen samalla verstaan historiaan.

Toiminnantarkastajina toimivat edelleen Seppo Jokinen ja Jorma Harjunen, varalla olivat Kirsti Blixt ja Pentti Jolanki. Yhdistyksen puolesta kokoelmien tarkastajana toimi Outi Silfvenius ja kaupungin puolesta Mikko Suomi.  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Forssan museossa 21.5.2015, paikalla oli 20 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka oli positiivinen lähes 25 000 euron ylijäämällä. Kokouksen jälkeen Eira Merilä esitelmöi aiheenaan Ronttismäki linjalta linjalle. Yhdistyksen syyskokous pidettiin Forssan kirjaston Brander-salissa 19.11.2015. Ennen kokousta filosofian tohtori Jouni Yrjänä esitelmöi Axel Wilhelm Wahrenista tekeillä olevan elämänkertateoksen perusteella. Esitelmää oli seuraamassa salintäyteinen yleisö noin 70 henkeä. Itse syyskokouksessa oli paikalla 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma, pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma 2016 – 2019 ja talousarvio.

Toiminta

Yhdistys järjesti jäsenilleen kotiseuturetken Jokioisten kartanoon toukokuun lopussa. Kartanoa esitteli Rauha Kallio. Retkelle osallistui 20 henkeä, mukana myös Jokioisten Kotiseutuyhdistyksen jäseniä. Samalla tutustuttiin Jokioisten Tietotalon toimintaan Jokioisten Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtajan Stiina-Liisa Pirkkamaan johdolla.

Jokioisten Tietotalossa olivat toukokuussa esillä Torppari, suutari, apteekkari, pyykkäri – Esko Aaltosen valokuvia –kirjan tekijän Henna Aaltosen kirjasta valitsemat 20 valokuvaa. Näyttelyyn tutustui satoja jokioislaisia.

Yhdistys julkaisi 84.vuosikirjan elokuussa 2015. Kirjan toimittivat Ilppo Aaltonen ja Asta Louhelo. Kirjan sivumäärä oli 148. Kirjoittajat olivat: Ilppo Aaltonen: G.T. Chiewitz Suomen johtava arkkitehti 1850 – 1862; Marketta Havola: Aatteesta aineelliseksi – Jalmari Finnen aloitteesta 1930-luvulla Tammelassa toteutetut sukupolvien ketjun muistomerkit; Kai Linnilä: Pylsy ja sen sukulaiset; Viljo Rasila: Torpparikysymyksiä Lounais-Hämeessä. Lisäksi julkaistiin yhdistyksen ja muiden lounaishämäläisten kotiseutu- ja museoyhdistysten toimintakertomukset.

Yhdistys ja Forssan kaupunki järjestivät Axel Wilhelm Wahrenin kuoleman 130-vuotispäivän muistotilaisuuden Wahrenin hautamuistomerkillä Tammelassa 28.8.2015. Yhdistystä edustivat puheenjohtaja Ilppo Aaltonen ja kotiseutuneuvos Pentti Kaunisto ja Forssan kaupunkia kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaisa Lepola ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mika Penttilä.

Yhdistys jakoi toisen kerran Esko Aaltosen kulttuuripalkinnon, aikaisemmin palkinnon on jakanut Forssan Kirjapaino Oy. 2000 euron suuruinen palkinto myönnettiin pitkäaikaisesta kulttuurityöstä Lounais-Hämeen hyväksi Kuhankosken Kilta ry:lle. Forssan museossa 25.9.2015 pidetyssä tilaisuudessa palkinnon ottivat vastaan Kuhankosken Killan puheenjohtaja Aila Heinilä ja hallituksen jäsen Taina Riitto. Palkinnon luovuttivat Ilppo Aaltonen ja Anne Kähkönen.

Kotiseutu- ja museoyhdistys lähetti yhdessä Jokioisten Kotiseutuyhdistyksen kanssa Senaatti-kiinteistölle kannanoton Jokioisten kartanoalueen säilyttämiseksi valtion omistuksessa.  Yhdistyksen puolesta kannanoton laati työvaliokunnan jäsen Maritta Yläranta. Kannanotto saatettiin tiedoksi myös maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilkaiselle, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttilalle.

Lounais-Hämeen Joulu ilmestyi 80-sivuisena 69. kerran päätoimittajana Ilppo Aaltonen. Lehti oli myynnissä kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa, myyntipaikkoja oli kaikkiaan 30. Kuitenkin vain kaksi koulua myi lehteä, Heikan koulu ja Keskuskoulu työvaliokunnan jäsenten Anne Kähkösen ja Timo K. Nukarin ansiosta. Myyntimäärä on lähes sama kuin vuonna 2014, 1 176 kpl. Kirjoittajia oli 28, mukaan laskien neljä Lounais-Hämeen Laulu –kirjan runoilijaa: Ilppo Aaltonen, Olla-Riitta Aarikka, Aarne A. Astala, Bertel Gripenberg, Jorma Harjunen, Marketta Havola, Maurits Hietamäki, Ilkka Joenpalo, Seppo Jokinen, Sinikka Kaukinen, Ilkka Kononen, Erkki Kuronen, Elina Kylämarkula, Katariina Lahtonen, Kai Linnilä, Heikki Luoma, Timo K. Nukari, Hanna-Maria Pellinen, Stiina-Liisa Pirkkamaa, Lauri Pohjakallio, Pekka Salomaa, Markku Saviniemi, Albert Stålström, Timo Sutinen, Piia Syrjäaho, Sulo Tanninen, J.G. Vuoriniemi ja Jouni Yrjänä. Jere ja Jose Mattila tekivät sarjakuvan Joulupukin apulaisen etsintä. Kansikuvan ja piirrokset laati taitelija Yrjö ”Ybi” Hannula.

Talsoilan Omakotiyhdistys ry lahjoitti lakkauttaessa toimintansa, sääntöjensä mukaisesti, pääomastaan neljäsosan, 300 euroa, kotiseutu- ja museoyhdistykselle.

Forssa eläväksi ja kauniiksi –yhdistys on toiminut edelleen yhdistyksen alaosastona, ja se järjesti toukokuussa Forssa-viikon ja Forssa-päivän ja Kehräämön kaksipäiväisenjoulutorin marraskuun lopussa ensimmäisenä adventtina. Yhdistys on laatinut oman toimintakertomuksen, tilinpäästö sisältyy emoyhdistyksen tilinpäätökseen.

Edustukset ja jäsenyydet

Yhdistys on Hämeen Heimoliiton, Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n, Suomen Kotiseutuliiton, Suomen Museoliiton ja LounaPlussa Ry:n jäsen. Ilppo Aaltonen, Anne Kähkönen, Timo K. Nukari ja Markku Saviniemi olivat yhdistyksen edustajina Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön hallituksessa, Ilppo Aaltonen toimi myös Säätiön työvaliokunnassa. Timo K. Nukari oli yhdistyksen edustajana Hämeen Heimoliiton hallituksessa.

Ilppo Aaltonen, Stiina-Liisa Pirkkamaa ja Maritta Yläranta osallistuivat Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Espoon Leppävaarassa 6.-9.8.2015, ja Ilppo Aaltonen oli yhdistyksen edustaja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 8.8.2015.

Yhdistys hallinnoi Axel Wilhelm Wahrenin muistorahastoa. Rahasto hoitaa Wahrenin patsasta Forssassa ja hautamuistomerkkiä Tammelan hautausmaalla.

Ilppo Aaltonen

puheenjohtaja