Lounais-Hämeen Kotiseutuyhdistyks ry:n toimintakertomus 2018

Vuosi oli Lounais-Hämeen Kotiseutuyhdistys ry:n 95. toimintavuosi. Yhdistys muutti nimensä Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry:stä Lounais-Hämeen Kotiseutuyhdistys ry:ksi museotoiminnan päättymisen vuoksi. Yhdistyksen säännöt uudistettiin nimenmuutoksen yhteydessä.

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Ilppo Aaltonen Tammelasta (varajäsen Yrjö Hannula), varapuheenjohtajana Anne Kähkönen (varajäsen Pentti Kaunisto) Forssasta. Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Ilkka Joenpalo (Anita Joenpalo), Eira Merilä (Juha Alhainen), Markku Saviniemi (Kimmo Leino) ja Anna-Maija Suolahti (Ari Vähä-Pietilä) Forssasta, Elina Kylämarkula (Antti Oksa) Humppilasta, Ensio Hakamäki (Pentti Rönn) ja Stiina-Liisa Pirkkamaa (Pauli Marttila) Jokioisista, Petri Siviranta (Olli Nuotio) Somerolta, Lotta Saarenmaa (Kati Ryhtä), Mari Rauhaniemi (Reetta Rauhaniemi), Harri Kaunisto (Pekka Sipilä) Tammelasta, Laura Jänisniemi (Kari Leinamo) Urjalasta ja Maurits Hietamäki (Matti Äijälä) Ypäjältä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa 16.5. ja 27.11.2018. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Timo K. Nukari ja rahastonhoitajana Asta Louhelo.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ilppo Aaltonen, sihteerinä Timo K. Nukari ja jäseninä Johannes Keskinen, Anne Kähkönen, Asta Louhelo, Markku Saviniemi, Stiina-Liisa Pirkkamaa ja Maritta Yläranta. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Toiminnantarkastajina toimivat Seppo Jokinen ja Pentti Jolanki, varalla Kirsti Blixt. Yhdistyksen kokoelmien tarkastajana toimi Outi Silfvenius ja Forssan kaupungin nimittämänä Hannu Ylitalo.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Hämeen ammattikorkeakoulun luentosalissa 16.5.2018, paikalla oli 14 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös. Ennen kokousta kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä esitteli arkkitehti Arttu Liukkosen suunnitelman arkkitehti Karl Lindhalin suunnitteleman Forssa-yhtiön entisen voimakeskuksen muuttamiseksi kulttuurikeskukseksi. Esitelmää oli kuuntelemassa 30 henkeä. Syyskokous järjestettiin 27.11.2018 Forssan museossa. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma, pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2020, talousarvio vuodelle 2019 ja pitkän tähtäyksen talousarvio 2019 – 2021. Kokouksessa oli paikalla 14 yhdistyksen jäsentä.

Vuosikirja 2018

Yhdistyksen 87. vuosikirja julkaistiin elokuussa. Kirjan toimittivat Ilppo Aaltonen, Asta Louhelo ja Stiina-Liisa Pirkkamaa. Kirjan sivumäärä on 128. Kirjoittajat ja artikkelit ovat: Ilppo Aaltonen: Forssan ja Tammelan koululaitoksen kehitys Forssa Osake Yhtiön aikana. Axel Wahren myös Kymi Osakeyhtiön kansakoulujen perustaja; Merja Isotalo: Sillanpäästä Sirkka-Liisaan ja Sanniin – Lounais-Hämeen kansanedustajanaiset; Mikko Kauko: Syrjälän torpan ukko ja sukututkimuksen lähteitä; Pentti Kaunisto: Mustialan torppien uudelleenjärjestelyt; Ilkka Kononen: Kalle Jousinen ja laulu joka jäi elämään; Heikki Oja: Harrastuksena perinnejouset. Lisäksi kirjassa ovat yhdistyksen ja muiden lounaishämäläisten kotiseutuyhdistysten toimintakertomukset.

Lounais-Hämeen joulu 2017

Lounais-Hämeen Joulu ilmestyi 72. kerran päätoimittajana Ilppo Aaltonen. Sivumäärä oli 104 sivua. Lehti oli myynnissä kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa 30 myyntipaikassa. Lehtimyynti oli 1 137 kappaletta. Lehden tuotto oli edelleen hyvä. Mainoksia lehdessä oli ennätysmäärä lähes 100. Kirjoittajina oli 28 lounaishämäläistä tai lounaishämäläislähtöistä vaikuttajaa, lisäksi lehdessä oli kuusi runoa Lounais-Hämeen Laulu – kirjasta.  Kirjoittajat: Ilppo Aaltonen, Henna Aaltonen, Olla-Riitta Aarikka, Minna Autio, Marketta Havola, Maurits Hietamäki, Seppo Jokinen, Sinikka Koivuniemi, Erkki Kuronen, Elina Kylämarkula, Heikki Luoma, Esa Löytömäki, Pekka Moisander, Jani Mäkivalli, Juhani Norbäck, Timo Nukari, Heikki Oja, Seppo Pirhonen, Stiina-Liisa Pirkkamaa, Lauri Pohjakallio, Pekka Salomaa, Tellervo Santaranta, Piia Syrjäaho, Erkki Virtanen, Juha Wiskari ja Maritta Yläranta. Tammelalaiset Jere ja Jose Mattila piirsivät joulukuvan. Taiteilija Yrjö ”Ybi” Hannula laati lehden kannen ja piirrokset.

Forssa eläväksi ja kauniiksi – yhdistys

Forssa eläväksi ja kauniiksi – yhdistys on toiminut edelleen yhdistyksen alaosastona. Yhdistyksellä tuli 20 toimintavuotta täyteen. Yhdistys järjesti toukokuussa Forssa-viikon ja Forssa-päivän, Tyykiblues-musiikkitapahtuman heinäkuussa ja Kehräämön joulutapahtuman. 

Yhdistys osallistui Wiksbergin kartanon viljelypalstat ry:n yhdistysjäsenenä Viksbergin kartanon entisen talous- ja meijerirakennuksen kunnostamiseen. Yhdistys maalasi yhdessä Kuhankosken Killan kanssa Forssan ensimmäisen seinämaalauksen, muraalin, Esko Aaltosen katu 5:n päätyseinään.

Yhdistys laatii oman toimintakertomuksen, tilinpäätös sisältyy emoyhdistyksen tilinpäätökseen.

Muu toiminta

Yhdistys hallinnoi Axel Wilhelm Wahrenin muistorahastoa, joka hoitaa Wahrenin patsasta Forssassa ja hautamuistomerkkiä Tammelan hautausmaalla. 

Yhdistys jakoi kaksi 50 euron stipendiä Forssan lukion ja ammatti-instituutin opiskelijoille.

Ehdotukset ja jäsenyydet

Yhdistys oli Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n, Suomen Kotiseutuliiton, Suomen Museoliiton ja LounaPlussa ry:n jäsen.  

Ilppo Aaltonen, Anne Kähkönen, Timo K. Nukari ja Markku Saviniemi olivat yhdistyksen edustajina Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön hallituksessa, Ilppo Aaltonen toimi myös työvaliokunnan jäsenenä. Asta Louhelo osallistui Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Lappeenrannassa 9. - 12.8.2018.


Ilppo Aaltonen
puheenjohtaja