Lounais-Hämeen Kotiseutuyhdistys ry:n toimintakertomus 2020

Lounais-Hämeen Kotiseutuyhdistys ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

 

 

Vuosi oli Lounais-Hämeen Kotiseutuyhdistys ry:n 97. toimintavuosi.

 

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Ilppo Aaltonen Tammelasta (varajäsen Yrjö Hannula), varapuheenjohtajana Anne Kähkönen (varajäsen Pentti Kaunisto) Forssasta. Hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Ilkka Joenpalo (Anita Joenpalo), Eira Merilä (Juha Alhainen), Markku Saviniemi (Kimmo Leino) ja Anna-Maija Suolahti (Ari Vähä-Pietilä) Forssasta, Elina Kylämarkula (Antti Oksa) Humppilasta, Ensio Hakamäki (Pentti Rönn) ja Stiina-Liisa Pirkkamaa (Pauli Marttila) Jokioisilta, Marika Haapala (Olli Nuotio) Somerolta, Mari Rauhaniemi (Reetta Rauhaniemi) ja Harri Kaunisto (Pekka Sipilä) Tammelasta, Laura Jänisniemi (Kari Leinamo) Urjalasta ja Maurits Hietamäki (Matti Äijälä) Ypäjältä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa 20.8. ja 19.11. 2020. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Jaana Luomala ja rahastonhoitajana Asta Louhelo.

Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Ilppo Aaltonen puheenjohtajana, Jaana Luomala sihteerinä ja jäseninä Anne Kähkönen, Jaana Lindfors, Asta Louhelo, Timo Nukari, Lotta Saarenmaa ja Maritta Yläranta. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana vain neljä kertaa koronaepidemian vuoksi.

Toiminnantarkastajina toimivat Seppo Jokinen ja Pentti Jolanki. Yhdistyksen kokoelmien tarkastajana toimi Outi Silfvenius ja Forssan kaupungin nimittämänä Hannu Ylitalo.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koronaepidemian vuoksi Forssan museossa vasta 20.8.2020, paikalla oli kymmenen yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokous järjestettiin Forssan kirjaston Brander-salissa 19.11.2020. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja valttiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet, työvaliokunnan jäsenet ja toiminnantarkastajat. Kokouksen jälkeen kustannustoimittaja Arja Kanerva esitelmöi aiheenaan Kuvakirja, lapsen ensimmäinen taidegalleria. Kokouksessa oli paikalla 15 yhdistyksen jäsentä.

 

Vuosikirja

Yhdistyksen 89. vuosikirja julkaistiin syyskuussa. Kirjan toimitti Ilppo Aaltonen. Kirjan sivumäärä on 168. Kirjoittajat ja artikkelit ovat: Ilppo Aaltonen: Forssa eläväksi ja kauniiksi -yhdistyksen toiminta 1998-2019. Keijo Aho: Ernst Gustaf von Willebrand, hänen perheensä ja jälkeläisensä. Marketta Havola: Kalakopeista ja erämajoista herrasväen huviloihin. Muutamia Tammelan varhaisia kesäasuntoja ja niiden asukkaita. Lisäksi kirjassa ovat yhdistyksen ja muiden lounaishämäläisten kotiseutuyhdistysten ja kulttuuriyhdistysten toimintakertomukset.

 

Lounais-Hämeen joulu

Lounais-Hämeen Joulu ilmestyi 74. kerran päätoimittajana Ilppo Aaltonen. Sivumäärä oli jälleen 104. Lehti oli myynnissä kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa. Koronaepidemiasta huolimatta mainosmyynti oli lehden historian suurin. Lehtimyynti kasvoi 50 kappaleella edelliseen vuoteen verrattuna. Useissa myyntipaikoissa lehti myytiin loppuun. Myynti oli yhteensä 1079 kpl. Kirjoittajina oli 30 lounaishämäläistä vaikuttajaa ja lisäksi oli Lounais-Hämeen Laulu -kirjan runoja. Kirjoittajat: Ilppo Aaltonen, Olla-Riitta Aarikka, Keijo Aho, Aarne Astala, Marketta Havola, Maurits Hietamäki, Heikki Huttu-Hiltunen, Jari Isotalo ja Jani Mäkivalli, Seppo Jokinen, Ilkka Kononen, Erkki Kuronen, Elina Kylämarkula, Heikki Luoma, Pekka Moisander, Päivi Paija, Johanna Pelto-Huikko, Minna Perähuhta, Seppo Pirhonen, Stiina-Liisa Pirkkamaa, Lauri Pohjakallio, Lotta Saarenmaa, Leena Salminen, Pekka Salminen, Pekka Salomaa, Tellervo Santaranta, Alpo Suhonen, Piia Syrjäaho, Juhani Wiskari ja Maritta Yläranta. Taiteilija Yrjö ”Ybi” Hannula laati kannen ja piirrokset.

 

Forssa eläväksi ja kauniiksi -yhdistys

Yhdistyksen alaosastona toimivan Forssan eläväksi ja kauniiksi -yhdistyksen toiminta oli koronaepidemian vuoksi lähes tauolla. Joitakin kokouksia pidettiin ja Forssan Vuoden 2020 elävöittäjä ja kaunistaja valittiin. Elävöittäjiksi valittiin laulaja Kalervo & kumppanit ja kaunistajiksi taiteilijat Reika ja Tuomas Vesala. Forssa-päivää ja Kehräämön joulutapahtumaa ei järjestetty.

 

Muu toiminta

Yhdistys julkaisi jouluksi Ilppo Aaltosen ja Arja Kanervan runokirjan Mennet tulevatKustannus Kimara -kustannusnimellä. Painosmäärä oli 300 kpl.

Yhdistys hallinnoi Axel Wahrenin muistorahastoa, joka hoitaa Wahrenin patsasta Forssan Kehräämöllä ja hautamuistomerkkiä Tammelan hautausmaalla.

Yhdistys jakoi kaksi stipendiä Forssan lukion ja ammatti-instituutin oppilaille.

 

Edustukset ja jäsenyydet

Yhdistys oli Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n, Suomen Kotiseutuliiton, Suomen Museoliiton, LounaPlussa ry:n ja Wiksbergin kartanon viljelypalstat ry:n jäsen.

Ilppo Aaltonen, Anne Kähkönen, Timo Nukari ja Markku Saviniemi olivat yhdistyksen edustajina Lounais-Hämeen Pirtin Säätiön hallituksessa ja Ilppo Aaltonen toimi myös työvaliokunnan jäsenenä.

 

Ilppo Aaltonen

puheenjohtaja